In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Start

Kamieniarstwo Ko?odziejczyk - Krak�w i okolice

kamieniarstwo Krak�wJeste?my rodzinn? firm?, ceni?c? sobie rzetelno??. Stawiamy na rozw�j i kompleksowo??. Zadowolenie klient�w jest dla nas najwa?niejsze!

Nasza oferta obejmuje niezwykle szerok? gam? us?ug. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie, dzi?ki czemu wykonujemy swoj? prac? sprawnie, szybko i precyzyjnie.

Nasza kompleksowa oferta jest przygotowana z my?l? zar�wno o Klientach indywidualnych jak i o przedsi?biorstwach.

 

Nagrobki i Grobowce

Nagrobki to symbole os�b zmar?ych. To w?a?nie nagrobek przypomina nam jak wa?na by?a dla nas �ta osoba, kt�ra od nas odesz?a... Dlatego te? podej?cie do ?wiadczonych tego typu us?ug przez nas jest wyj?tkowe. Wk?adamy w to ca?e serce, staraj?c si? w pe?ni odwzorwa? oczekiwania Klienta.

Więcej…

 

Kominki

Nasza firma zajmuj? si? r�wnie? produkcj? komink�w. S? one robione z r�?nych kamieni naturalnych takich jak : marmur i granit. Zajmujemy si? tym od bardzo dawna dlatego tez jako?? us?ug jest �na wysokim poziomie. Dla ka?dego klienta co? dopasujemy. Proponujemy dwie drogi wsp�?pracy:

Więcej…

 

Elementy Budowlane

Pi?kny dom to marzenie wielu ludzi. My pomagamy im je spe?nia?. Zajmujemy si? profesjonaln? architektur? wn?trz. Podejmujemy si? realizacji nawet najtrudniejszych projekt�w element�w z kamieni naturalnych. Wykonuje mi?dzy innymi:

Więcej…